FANDOM


Manga-Band 1
Cover Volume 1J
Veröffentlichung (J) 2. November 2006
Veröffentlichung (D)
Manga-Bände
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18

Maiorita Shōjo ist der japanische Originaltitel des ersten Bands zum Manga.

Inhalt Bearbeiten

Trouble Titel
japanisch deutsch
1 Maiorita Shōjo
2 Ai no dai dasshutsu
3 Ginga kara no shisha
4 Hōkago no Memory
5 Sekkin
6 Nerawareta Shōjo
7 Uchū kara no Shinnyūsha